Personalaktiviteter

4 september, 2018

En känsla av sammanhang (KASAM) består enligt Aron Antonovski av tre delar: Begriplighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet. Låt oss stanna till vid Meningsfullhet en liten stund, hur kan jag som ledare stimulera detta? Här finns givetvis organisationens vision, mål och värderingar. När dessa lever så känner medarbetarna engagemang och en inre drivkraft. Men det handlar också om vårt gruppklimat, humor och den miljö vi vistas i. Faktum är att personalaktiviteter fungerar väldigt väl för att stimulera detta. Och då menar jag inte aktiviteter som vinbrännboll som slutar i två stukade fotleder och en meniskskada. Här pratar vi aktiviteter som stärker våra relationer, antingen genom väl genomarbetade koncept där vi får samarbeta och kommunicera för att tillsammans lösa uppgifter eller enklare aktiviteter som gör att vi faktiskt lär känna varandra bättre. Ett exempel på en enkel aktivitet som inte kostar något och som är ganska enkel att administrera är att göra tipsfrågor om er själva. Informera alla kollegor om att de ska göra en 1X2 fråga om sig själva med något ingen annan känner till. Exempelvis: ”Hur många Carola konserter har jag sett genom livet?:”

1) 37
X) 46
2) 83

Detta mejlas in till någon som ansvarar att skriva ut frågorna och fixa tipslappar + pennor. Nästa gång ni träffas kan ni sen antingen gå en tipsrunda eller ställa frågorna vid sittande bord. De rätta svaren berättar såklart huvudpersonen själv.

Antingen sitter man passiv och väntar på att meningsfullheten ska vakna i gruppen man leder, eller väljer man att främja dess utveckling. Valet är ditt!

Gustaf Möller
VD, Kryast i Sverige AB