Personlig effektivitet och hållbarhet

11 oktober, 2017

Jag insåg tidigt att jag behövde lära mig sätt att hantera det flöde av uppgifter som fyller min vardag som ledare. Dels för att må bra men också för att leverera med kvalité. Nedan följer några av mina personliga favoriter:

– Veckogenomgång. Fredagseftermiddagar är heliga. Då går jag igenom allt som hänt under veckan och som ska hända nästa vecka. Mejlen, kalendern och anteckningar gås igenom och antingen slängs, genomförs eller planeras in. Detta gör att jag hinner reflektera över veckan som gått, förbereda veckan som kommer och gå på helg med harmoni i kroppen.
– Jag skriver upp ALLT. Oavsett om det är en idé eller en arbetsuppgift så skriver jag upp det i min mobil. Detta gör att jag sällan missar något som skulle kunna utveckla verksamheten. Det skapar också förtroende hos kunder och kollegor eftersom jag sällan missar att återkoppla.
– ”Väntar på” listan. Vid mitt skrivbord ligger en bok med en flik vid namn “Väntar på”. Här skriver jag upp alla ärenden som jag har lämnat över till någon annan för beslut (ex kund, leverantör, medarbetare) men där jag är beroende av deras svar. Detta gör att jag enkelt kan påminna om mitt behov av svar och därför sällan hamnar i tidsnöd.
– 5 min genomgång. I början av varje arbetsdag skaffar jag mig en överblick av dagen och gör en snabb prioritering över kalender och övriga arbetsuppgifter. Den korta tiden betalar av sig direkt genom att jag lägger min tid på rätt sak vid rätt tillfälle.
– En dag i månaden utan möten och operativa uppgifter. Detta ger mig möjlighet att ta smarta strategiska beslut istället för att ”bara köra på”. Det är otroligt hur snabbt man tjänar in en dags arbete på ett enda smart beslut.

Gustaf Möller
VD, Kryast i Sverige AB