Personlighet och lärstilar

30 januari, 2018
Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom chefsstöd.

Många är intresserad av att fördjupa sin förståelse kring den egna personligheten samtidigt som jag bättre förstår mina kollegor i det team jag verkar. Det kan t ex vara en lednings- eller arbetsgrupp som vill utvecklas tillsammans. Det finns en uppsjö av olika mindre och mer omfattande tester man kan göra. Men innan man kastar sig in och köper något för dyra pengar kan det vara bra att landa syftet. Varför ska vi utföra det här testet? Vad vill vi göra med resultatet på kort och lång sikt?

Om man inte tidigare har utfört ett sånt här test skulle jag rekommendera en billig variant i ett första steg, nämligen David A Kolbs lärstilstest. Studiefrämjande har gjort två korta sammanfattningar av teorin och lärtyperna som ni återfinner här:

Kort om teorin

Kort om lärtyperna

Tycker ni det låter intressant så hittar ni ett kortare och ett längre test i nedan böcker:

Bok med kortare test

Bok med längre test

Trevlig läsning och personlig utveckling!
Gustaf Möller, VD Kryast i Sverige AB