Resillience

27 januari, 2019

Resillience handlar om vår förmåga till återhämtning efter till exempel en stressig period på jobbet och kan jämföras med fjädringen på en bil! När vi kör över ett gupp pressar kraften som bildas ihop fjädrarna som sedan återgår till sin ursprungliga längd när bilen kör på plant underlag igen.

Forskare på bland annat APA (American Psychological Accociation) menar att resillience är en förmåga som inkluderar beteende, tankar och handlingar som vem som helst kan lära sig och utveckla. Nyare organisationsforskning har den senaste tiden även beskrivit organisatorisk resillience, det vill säga en organisations förmåga att gå stärkta ur utmaningar och turbulens. Faktum är ju att alla organisationer på olika sätt hamnar i komplexa och utmanande situationer, men hur skapar vi förutsättningar för att hantera dessa?

En viktig källa beskrivs i Hälsa på Arbetsplatsen som tillgång till resurser och belyser bland annat behovet av:

• strukturella resurser – mandat att agera, en tydlig uppgift (VAD) och en stark vision (VARFÖR).

• Kognitiva resurser – tillräckliga kunskaper.

• Relationella resurser – team som fungerar

• Emotionella resurser – förtroende, välvilja och tillit.

Ta gärna en stund och fundera på hur ni har det på er arbetsplats!

Henrik Näsström