Samarbete

26 april, 2018

Samarbete är centralt i många sammanhang och berör oss på olika sätt varje dag. Vi har tidigare skrivit om samarbete utifrån Googles definition av psykologisk trygghet och Susan Wheelans teorier om teamutveckling vilket är två spännande utgångspunkter för just samarbete. Denna gången tänkte jag skriva om Röda och Gröna zoner som är centralt i konceptet Förtroendefullt samarbete. Enkelt förklarat så handlar det om att bli mer medveten om vad som händer hos mig när jag hamnar i en röd zon som kan symboliseras som ett typ av ”försvar och attack” tillstånd. Ni vet den känsla som kan uppstå när någon säger något och man får en irriterad känsla i kroppen redan innan personen har avslutat sin mening. Ofta blir då min reaktion tillbaka irriterad både i tonfall och kroppsspråk. Samma sak händer när jag är i grön zon fast då positivt. Jag känner mig lugn och harmonisk vilket gör att jag både lyssnar och reagerar på ett sätt som stimulerar bra samarbete.

Ett sätt att utveckla detta hos sig själv och andra är att börja medvetandegöra vad som händer hos mig när jag hamnar i röd och grön zon samt vad som skapar förutsättningar för att oftare hamna i den gröna zonen. Genom att medvetandegöra detta hos sig själva och hos varandra når vi personlig utveckling men också en ökad förståelse för kollegors agerande. Det gör också att vi har enklare att vara öppen de gånger man hamnar i röd zon, för hur bra man än blir på att hantera sig själv kommer det alltid uppstå situationer där känslorna tar över. Den stora uppsidan är dock alla situationer där vi hamnar i grön zon och där goda samarbeten resulterar i fina resultat.

För den intresserade kan man läsa mer om Förtroendefullt samarbete genom att klicka på denna länken. 

Gary Ward

Erfaren coach och ledarskapsutvecklare