Ska vi alltid satsa på teamen?

10 november, 2022

Det har gått inflation i teamarbete. Överallt ska grupper formeras som förväntas samarbeta inom olika områden. Oftast med ett gott syfte, såsom att exempelvis samarbeta över avdelningsgränserna eller dela erfarenheter mellan varandra. Och ibland bara för att det blev en grupp när man gjorde organisationskartan. Men när är det egentligen värdeskapande att samarbeta och ska vi alltid satsa på teamen?

Samarbete som skapar värde

Studier visar nämligen att det inte alltid är teamarbete som ger bäst resultat. Många gånger är det istället precis tvärtom, dvs att jämförelsegruppen har presterat bättre när man istället för att samarbeta låtit individerna jobba själva, mot sina egna mål.

Här tror jag också att många känner igen sig. Hur många gånger har du inte suttit i ett möte där någon sammankallat ett antal människor i syfte att lösa något. Problemet är bara att du inte vet vad och varför just du sitter i rummet.

Philip Runsten och Andreas Werr på Handelshögskolan har skrivit en avhandling och en bok om just detta*. De ser hur man framförallt i komplexa organisationer med många specialister istället behöver utveckla sin förmåga att samarbeta, både som individer och grupp. Att stärka sin kollektiva intelligens.

Förmågan att lyckas med teamarbete

Inom teamutveckling och samarbete finns det mycket forskning, studier och teorier. IMDG, Firo, Teaming, Aristoteles projektet för att nämna några. Likt Amy Edmondson och teaming begreppet fokuserar kollektiv intelligens till skillnad från exempelvis Susan Wheelans fas teori på teamarbete som en förmåga, eller rättare sagt fyra förmågor:

  1. Representationsförmåga (t.ex. har vi klargjort vårt syfte, mål, uppdrag och roller?)
  2. Reflektionsförmåga (t.ex. lärande och mobilisering av gruppens kunskap)
  3. Relationsförmågan (t.ex. finns det en tillit och öppenhet i gruppen?)
  4. Integrationsförmågan (t.ex. individens ansvar för helheten)

Även vi i Kryast som jobbar med detta dagligen får återkommande stanna upp för att reflektera över ovan förmågor. Först den övergripande frågan: ”Löser vi uppdraget bäst genom samarbete eller ska en av oss utföra och be om hjälp ifall det behövs?”. Vi jobbar med tillit, öppenhet och trygghet bland annat genom en ”check in” vid varje möte. Och för att stärka den kollektiva intelligensen är lärande och kunskapsdelning en återkommande punkt på agendan.

Flexibilitet för framgång

Så, ska vi alltid satsa på teamen? Vi menar att vilken gruppteori man bör utgå ifrån beror på förutsättningarna i samarbetet. I Kryast jobbar vi inte med en teori och låser oss inte heller vi antingen forskning eller erfarenheter. Vi tror på att möta organisationen och människorna där de befinner sig, ta reda på vart man vill med utvecklingsarbetet och sen stötta med de verktyg som behövs för att lyckas. Den flexibiliteten har visat sig framgångsrik många gånger om!

Vill du veta mer?

Läs mer om våra tjänster inom Teamutveckling här.

Källor:
https://www.hhs.se/en/research/centers/hrmk/center-for-collective-intelligence/publications/