Stöd för arbetsmiljöutbildning

26 februari, 2021

Nu har företag inom privat sektor möjlighet till 50-70 % rabatt på arbetsmiljöutbildningar med Kryast. En digital halvdagsutbildning inom ex ”Friskfaktorer i arbetslivet”, ”SAM i praktiken” eller ”Chefens arbetsmiljöansvar” skulle då kosta endast 4650 kr totalt eller 581 kr/deltagare om man är 8 personer.

Stödet gäller de arbetsgivare som har:

 • Tecknat kollektivavtal
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda (via AFA).

Stödet gäller arbetsmiljöutbildningar som riktar sig mot chefer (de med personalansvar och delegerat arbetsmiljöansvar), arbetsmiljöombud och skyddsombud.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar som omfattas av stödet:

 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • SAM i praktiken
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Säkerhetskultur
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Riskbruk i arbetslivet