Tålamod i förändring

12 november, 2021

Ett hållbart förhållningssätt borgar för kvalité i det vi åtar oss vilket kommer ge bäst avkastning på prioriterade investeringar.

Det har nu gått nästan två månader sedan restriktionerna lättade och vi fick möjlighet att träffas mer som vanligt igen. Vi är inte ensamma om att välkomna detta, förutom mycket uppdrag njuter vi av att få träffa kunder, kollegor, vänner och släkt som vanligt igen. Arbetsdagarna fylls av leveranser och utvecklingsprojekt samtidigt som kvällar och helger fylls av träffar och resor som man skjutit på under väldigt lång tid. Mycket har vi parkerat som vi nu gärna gasar igång med!

Därför kan det nu vara extra viktigt att stanna upp en stund individuellt, i arbetsgruppen och i ledning. För även om vi plötsligt kan göra allt det vi vill så finns det fortfarande begränsande faktorer i form av exempelvis tid, fysiska och psykiska förutsättningar samt ekonomi.

 

Ekonomi, förutsättningar och tid

Låt oss börja med det ekonomiska. För även om vi vill mycket så är våra ekonomiska förutsättningar fortfarande en viktig ram för det vi vill investera i nu och på längre sikt. Vi behöver fortfarande vara genomtänkta i värdet av det vi vill genomföra. Vilken effekt önskar vi uppnå och vad är det värt för individ, grupp och organisation? Låt intuitionen visa dig vägen men spring inte förbi analysarbetet. Om vi investerar X h arbetstid och Y kronor i en konferens så ska det såklart generera mer tillbaka. Och det kommer en tid när möjligheten att träffas igen blir en vardag samtidigt som välmående, samspelta och produktiva organisationer fortsätter vara en förutsättning för god lönsamhet. Hur ska vi investera bäst nu och i framtiden? 

 

”Låt intuitionen visa dig vägen men spring inte förbi analysarbetet.”

 

Det andra gäller våra fysiska och psykiska förutsättningar. För även om vi vill väldigt mycket just nu så är det samma människor som ska ha möjlighet att orka med att ta hand om allt. Många förbereder stora förändringar noggrant för att medarbetarna ska hänga med medan man ibland glömmer att summan av många små nya projekt / insatser också utmanar. Adderar vi att många nu också vill hitta på mycket privat riskerar vi överbelasta organisationen med stress, irritation, långsam implementering och minskad produktivitet som följd. Hur mycket ork har organisationen? Kanske några har mer ork än andra och därför kan ta mer ansvar? Undersöker vi detta inför våra beslut eller kör vi bara på? 

Det tredje området gäller tiden. Ibland glöms den bort som en viktig faktor. Tiden kan många gånger faktiskt lösa flera av de utmaningar man står inför. Detta ska inte blandas ihop med censur, ni vet när man stoppar huvudet i sanden och hoppas att saker löser sig ändå. Det vi pratar om nu är en medveten dialog kring de utmaningar man ställs inför där även tid finns med som en lösning, ofta i kombination med andra insatser. Att först diskutera en viktig fråga, landa i ett svar men sen välja att parkera beslutet en månad är ett exempel på hur tiden kan användas i en förankringsprocess där beslutet har stor betydelse för vår framtid. Ett annat sätt är att ventilera en känslig fråga för att sedan plocka upp den en vecka senare när känslorna har lagt sig.

Så även om vi nu gärna vill göra allt på en gång kan det vara bra att lyfta blicken något för att vi faktiskt ska få förutsättningar att landa det vi verkligen prioriterar med kvalité. Vad är viktigast för oss just nu? Vad kan vi starta upp under Q1 och Q2? Vad är lämpligare att vi väntar med till slutet av 2022 eller rent av 2-3 år framåt?

Vi tror på att hållbara arbetsplatser är lönsamma arbetsplatser. Ett hållbart förhållningssätt borgar för kvalité i det vi åtar oss vilket kommer ge bäst avkastning på prioriterade investeringar. Visst kan man nå liknande resultat genom att springa på allt men varför gå den vägen när det finns ett sätt där vi samtidigt kan ha välmående medarbetare som trivs på jobbet? Lönsamhet kommer helt enkelt ur det friska!

Gustaf Möller

VD, Kryast i Sverige AB