Teambuilding

7 april, 2019

Jag lyssnade på en pod om mod häromdagen där Henrik Schyffert blev intervjuad av Kattis Ahlström. De kom in på teambuilding där de beskrev företeelsen som “bowling liknande” aktiviteter där man efteråt drack sig fulla.

Skrämmande nog är denna beskrivning ganska vanlig. Många missförstår syftet med teambuilding eftersom det har blivit förknippat med tveksamma aktiviteter innehållande mycket alkohol. Aktiviteter som snarare riskerar leda till en negativ utveckling av organisationen. Inom Kryast har vi t om valt att undvika ordet teambuilding eftersom vi är rädda för att upplevas oseriösa. Vi använder istället Teamutveckling för att beskriva ett processarbete med en arbetsgrupp samt Personalaktiviteter för att beskriva våra utvecklande kick-off aktiviteter.

Som ledare behöver vi vara modiga nog att säga nej till stökiga julfester och istället tänka strategiskt kring den värdefulla och begränsade tid vi har tillsammans. Vad behöver just din arbetsgrupp? Kanske är det en trevlig AW med en genomtänkt aktivitet som gör att vi lär känna varandra bättre. Eller kanske vi behöver förtydliga våra roller och spelregler i gruppen? Ofta är resurserna begränsade så det gäller att använda tiden rätt för att också nå resultat!

Gustaf Möller
VD, Kryast