Teamutveckling struktur

16 maj, 2018
Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom hälsoarbete.

Den första analysen inför en teamutveckling med en arbetsgrupp är viktig för att säkerhetsställa så att vi börjar arbeta med rätt saker. Bland annat är det stor skillnad på en grupp med fungerande relationer och bristfällig struktur jämfört med en grupp som har all struktur på plats men relationer som inte riktigt fungerar.
Ifall du upplever att strukturen i din grupp är otydlig kan denna målmatris (se bild) skapad av Christian Jacobsson vid Göteborgs Universitet vara ett bra stöd. Matrisen syftar till att skapa gemensam kognition (gemensamma bilder och tankar) om gruppens arbete. Genom att arbeta strukturerat med dessa frågor växer en gemensam kultur och struktur fram vilket skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete.

Verktyget belyser både gruppens inre liv (spelregler, utvecklingsmål för samarbetet) och dess förhållande till omgivningen (t ex hur vill vi att kunder, övrig personal, politiker, ägare ska uppfatta oss).

För mer läsning om Christian Jacobsson och hans publikationer klicka här. 

HENRIK NÄSSTRÖM
Pedagog & Teamutvecklare