Trygghet

6 november, 2017

Vi pratar mycket om vikten av trygghet för att utveckla fungerande team. IMGD modellen och FIRO modellen har med det som viktiga ingredienser. Även google behandlade trygghet som en faktor i sitt Aristoteles projekt. Men hur gör man? Idag tänkte vi dela med oss av en enklare metod som vi använder oss av i Kryast för att skapa trygghet i våra grupper.

Check-in och Check-out

Man går varvet runt och låter alla deltagare kort beskriva vilken känsla de har innan mötet börjar och innan det avslutas. Genom att dela med sig av både roliga och känsliga saker utvecklas sakta men säkert tryggheten i miljön och vi kommer varandra närmare. Det skapar också goda förutsättningar för chef och medarbetare att följa upp det som sägs. Någon kanske har haft en positiv kundupplevelse som man vill veta mer om. Någon kanske är förvirrad och inte riktigt har hunnit landa vissa beslut som togs under mötet, övriga får då en möjlighet att efteråt hjälpa individen att ta sig igenom sin förvirring. Oavsett vilket skapar man en struktur som främjar medarbetarskap, teamarbete och trygghet.

Gustaf Möller
VD, Kryast i Sverige AB