Välmående medarbetare för ökad effektivitet

8 februari, 2024

För ungefär fem år sedan stod Jessica Råhlins team inför utmaningen att gå från att vara en arbetsgrupp med enskilda uppdrag till ett samspelt och effektivt team. Målet var att minska sårbarheten i organisationen, undvika att uppgifter faller mellan stolarna och skapa en mer effektiv arbetsmiljö med tydliga arbetsformer och roller. 

Deltagare vid en workshop hos Kryast.

Snart insåg gruppen att deras käpphäst inte främst handlade om att fördela arbetsuppgifter – utan om behovet av öppen och trygg kommunikation och att släppa in nya kollegor i gruppen. Jessicas team på Växjö kommuns kultur- och fritidsförvaltning har sedan dess jobbat återkommande tillsammans med Kryast, och ser stort värde i att kunna fortsätta utvecklas över tid. 

Grupputveckling och chefscoaching parallellt

Med stöd av Kryast Henrik Näsström har gruppen jobbat med både ökad självkännedom och kunskap om varandra. 

– Ett exempel var förmågan att kunna ta in allas perspektiv, reflektera över hur vi människor tolkar på olika sätt och att ens egen syn på saken inte alltid är sanningen. 

Parallellt med grupputvecklingen fick Jessica individuell coaching av Henrik. 

– Det gav mig kunskap om de processer vi jobbade med i gruppen, och hjälpte mig att förstå vikten av att anpassa mitt ledarskap utifrån gruppens behov och olika situationer, säger Jessica. 

Henrik beskriver hon som en lugn och trygg coach, med väl genomtänkta processer underbyggda av forskning. 

– Henriks lyhördhet och förmåga att anpassa stödet efter gruppens faktiska behov, skapade snabbt ett förtroende i gruppen trots att det ibland uppstod tuffa frågor, fortsätter Jessica. 

Tillit och öppenhet ledord i processen

En av de mest värdefulla insikterna under samarbetets gång har varit just vikten av att det finns tillit och öppenhet bland medarbetarna. 

– Vi har fått gemensamma verktyg att använda oss av de gånger vi behöver lyfta obekväma frågor, eller saker där vi inte tycker likadant. Nu finns det en nyfikenhet och självmedvetenhet som hjälper oss att förstå våra egna och andras reaktioner. 

När Jessica beskriver vad ett gott ledarskap innebär för henne, återkommer hon till dessa två centrala delar, tillit och öppenhet. Men trycker också på vikten av att ha roligt tillsammans.

– Ett framgångsrikt ledarskap kännetecknas av en trygg miljö där gruppen vågar dela med sig och lära av sina erfarenheter, utan prestige. Samtidigt är humor också något som kan blomstra i en trygg miljö, och alla ingredienserna leder i slutändan till ökad effektivitet och prestation. Det har vi verkligen fått kvitto på, avslutar hon.