Visionsövning

21 mars, 2018
Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom grupphandledning.

En vision kan förklaras som ett framtida tillstånd man vill uppnå. Till skillnad från målsättningar behöver inte visionen vara exempelvis realistisk och tidsbunden utan ska fungera som något vi tillsammans kan sträva mot.
Men hur sätter man då en vision? Idag tänkte vi dela med oss av en enkel och kreativ övning som ni gärna får använda er av i era egna verksamheter.

DEL 1
Denna övning är till för att öppna upp ert tänkande så att ni blir redo att sätta en vision för ert projekt eller företag. Efter att ni gjort denna övning kan ni gå vidare och sätta upp visionen med hjälp av Del 2.

TIDNINGEN
Er uppgift är att skapa en tidning som kommer ut om tio år. Ni och ert projekt eller företag har lyckats med allt som ni idag kan önska och ert projekt/företag spelar en stor roll i samhället på olika sätt.
Nu vill en nationell tidning uppmärksamma detta. Vad skulle de skriva?
Er uppgift är att skriva artiklar, annonser, rita eller hitta bilder som återger det ovannämnda.
Låt er fantasi flöda, inget är för galet för att vara med i denna artikel och tidning. Ni får själva välja vem som gör vad och hur ni ska jobba, men alla ska producera minst en artikel (gärna fler). I artikeln ska ni beskriva en aktuell händelse och historien som ledde fram till denna händelse. Artikeln ska ha anknytning till ert projekt/företag.Ha skoj när ni jobbar!

DEL 2
Efter att ni är klara med Del 1 är ni klara att sätta visionen för ert projekt/företag. Så här kan ni gå till väga:

1. Ta 3 minuter i tystnad där alla tänker på följande fråga: När vi har drivit det här projektet/företaget i 15 år och lyckats med allt vi har velat åstadkomma vad har förändrats i samhället/världen då?
2. Formulera en mening som berättar om det viktigaste ert projekt/företag har bidragit till att skapa (du tänker fortfarande att det är 15 år fram i tiden). Skriv på en lapp. T.ex. ”Ingen lever under hedersförtryck”, ”Alla ungdomar har fri tillgång till skateanläggningar och skatetränare utan att betala något”.
3. Samla ihop lapparna och skriv upp meningarna på ett stort blad, eller tavla. Numrera meningarna 1-8, max antal meningar är ca. 8. Om ni är fler än 8 personer så rekommenderas att ni sätter er i par, eller i smågrupper och enas om en mening för gruppen innan ni sammanställer på tavlan.
4. Alla får förklara vad de menar med sin mening och varför den är viktig.
5. Alla tar en ny lapp och skriver numret på de 2 meningar som man tycker bäst om, och vill ha med i Visionen.
6. Räkna samman och ta ut de 3 meningar som fick flest röster.
7. Diskutera hur ni tycker att er Vision ska se ut och enas om en formulering.

Det bästa är om ni kan enas om en vision som består av en mening, men 2-3 meningar kan även funka. Se till att er vision inte blir för lång och inte innehåller för mycket information. En Vision är en bild av framtiden så som du vill att framtiden ska vara. En Vision ska vara kortfattad, lätt att komma ihåg och lätt att kommunicera, tydlig och storslagen!

Lycka till!

Gary Ward, Organisations och ledarskapsutvecklare i Kryast