Workshop Det nya normala

4 maj, 2021

Framgångsrikt beslutsfattande är utmanande men det finns några knep man kan använda för att säkerhetsställa att beslutet tas på goda grunder

Vi har alla upplevt ett väldigt speciellt år, som har påverkat oss på olika sätt privat och i arbetslivet. Det finns en risk att vi blir reaktiva när omvärldsförändringarna är stora och snabba. Vi är upptagna av dagens problem istället för att blicka framåt. ​​Den här workshopen fångar upp erfarenheter och lärdomar från året och tillsammans formulerar vi vad vi vill ha med oss när vi skapar Det Nya Normala.​

​Många upplever att de inte alls vill gå tillbaka till ett arbetsliv så som det ”var tidigare” medan andra vill inget hellre än att återgå till det ”gamla vanliga”. Hur tar man som arbetsgivare hand om de olikheterna och de vanor vi har skapat oss under året?​ ​Hur intar vi ett förhållningssätt där vi är proaktiva och långsiktiga och tillvaratar de möjligheter, erfarenheter och insikter senaste året har gett oss?​ ​Vilka frågor behöver vi ställa oss och vilka överenskommelser är det vi behöver göra? 

Ta del av omvärldsbevakningen, lär av andra företag, men framförallt utgå från människorna och förutsättningarna i er verksamhet. Vilka vill ni vara, hur vill ni känna och hur långt vill ni nå?​ Workshopen riktar sig till medarbetare och chefer och syftar till att skapa en aktiv dialog kring nuläge, förutsättningar och behov på arbetsplatsen kring ”det som kommer sedan”. 

Detta kan ni förvänta er

  • Workshopen tar avstamp i det systematiska arbetsmiljöarbetet​
  • Omvärldsspaning  och reflektion över nuläget​
  • Vad vill vi behålla och vad lämnar vi kvar? Övningar som bygger på delaktighet mot ett gemensamt önskat läge. ​
  • Värderingsövningar som skapar gemensamma spelregler för kommunikation och delaktighet.​
  • Efter workshopen har deltagarna med sig nya insikter, ritat  en gemensam karta och tagit ut en gemensam riktning i resan mot Det Nya Normala.

Praktiskt

Tid: Den här workshopen går att anpassa både till en workshop på två timmar eller som en mindre, interaktiv föreläsning på 45-60 minuter.​

Plats: Digitalt eller fysiskt​

Antal: Workshop upp till 20 deltagare, interaktiv föreläsning max 60 deltagare​

Pris: 14 800 kr för en workshop på två timmar. 9 500 kr för en interaktiv föreläsning på 45-60 minuter. Priser ex moms.