5 tips för meningsfulla och effektiva möten

27 maj, 2024

Har du någon gång varit på ett möte där du lämnar rummet med en känsla av att inget uppnåddes? Med rätt strategi kan du skapa möten som är både meningsfulla och produktiva. För ingen av oss har väl varken tid eller energi att delta på ineffektiva möten?

meningsfulla-effektiva-möten-kryast-tips

5 tips för hur du skapar meningsfulla och effektiva möten

1. Definiera syfte och mål för mötet

Varför behövs det här mötet och vad är det du/ni vill uppnå? Är detta tydligt kan du guida diskussionen och hålla mötet fokuserat.  

2. Bjud in rätt deltagare

Inkludera endast de personer som behöver vara med för att bidra till diskussionen och fatta beslut. Ev. kan vissa deltagare vara med endast en del av mötet för att säkerställa engagemang och effektivitet.  

3. Skapa en tydlig agenda

Vad ska deltagarna ha med sig till och från mötet? Definiera ämnen och hur de ska hanteras: information/diskussion/beslut. Dela agendan med deltagarna i förväg så att de kan förbereda sig och vara redo att bidra.  

4. Främja aktivt deltagande

Ge alla deltagare möjlighet att delta aktivt och bidra till diskussionen genom att skapa en inkluderande, öppen och respektfull miljö där idéer och åsikter välkomnas.  

5. Sammanfatta och följ upp

Säkra upp att ni är överens om resultatet av mötet genom att avsluta med en sammanfattning av de beslut som fattats och de åtgärder som behöver vidtas. Skicka ut noteringar om detta efter mötet och följ upp åtgärdspunkterna.  

Om det är återkommande möten så kan ni utvärdera löpande med samtliga deltagare vad som har fungerat och vad som bör justeras till kommande möten. På så sätt får ni utveckling i era meningsfulla möten! 

I Kryast testar vi ständigt nya former för möten, både med innehåll, miljö och ledning. En del saker har vi hållit fast vid länge, och andra har testats och förkastats.

Behöver du hjälp och inspiration för att bryta en rutin eller få nya idéer för hur ni kan skapa effektivitet och meningsfullhet i möten?