Kryast beviljas projektmedel för digitalisering och innovation

8 februari, 2023

Kryast i Sverige AB utvecklar sin digitala närvaro för kunderna och beviljas omställningscheckar från Almi för sitt innovationsarbete. Under våren 2023 genomförs projektet som ska göra det enkelt för kunden att boka Kryast tjänster, helt digitalt.

Efter analyser av nuvarande digitala verktyg och samtal med kunder framgår ett tydligt mönster. Kunderna vill i allt större utsträckning kunna genomföra hela kundresan utan interaktion med en säljare. Man vill i egen takt, när det passar en själv, kunna hitta svaren på sina frågor och göra en beställning. Med omställningscheckar från Almi, i ett projekt finansierat av EU, blir det verklighet.

– Vi vet att många av våra kunder vill ha hjälp att hitta rätt tjänst som möter deras behov, och vi vet att de gärna vill kunna söka information själva. Med stödet från Almi kan vi utveckla vår digitala närvaro på ett sätt som hjälper våra kunder att hitta rätt tjänst, förstå tjänsten och även göra en bokning eller beställning. Detta är något vi är vana vid när vi handlar produkter, men som ännu inte är en självklarhet i tjänstesektorn. Nu kliver Kryast före i den utvecklingen och förbättrar kundupplevelsen än mer, även i det digitala rummet, säger Kryast VD Gustaf Möller.

Gustaf Möller, VD Kryast i Sverige

Kryast affärsidé

Genom en levande entreprenörsanda och ett hälsoskapande arbetssätt utvecklar Kryast en hållbar arbetsmiljö tillsammans med sina kunder. Våra tjänsteområden innefattar ledarskap, teamutveckling, arbetsmiljö och hälsa och riktar sig mot organisationer inom privat och offentlig sektor. Vi når våra kunder genom en stark intern säljorganisation, en tydlig digital marknadsföringsstrategi och ett högt förtroende.

Läs mer om Kryast: www.kryast.se 


Vi deltar i ett EU-finansierat projekt