Vår vision

Tillsammans för en hållbar arbetsmiljö

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara arbetsmiljöer där medarbetare trivs och verksamheten utvecklas.

Vår övertygelse och det som driver oss är att lönsamhet alltid kommer ur det friska. Med ett genuint intresse för hållbart ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö gör vi skillnad i de uppdrag vi åtar oss.

Hållbarhetsarbete ska kännas enkelt, värdefullt och utvecklade. Med verktyg hämtade från forskning och beprövad erfarenhet fokuserar vi på, och utvecklar det som fungerar. Tillsammans skapar vi en hållbar arbetsmiljö.

Föreläsare på en workshop arrangerad av Kryast.

Hållbar arbetsmiljö - en lönsam affär

Hållbart ledarskap och medarbetarskap skapar utrymme för utveckling och lönsamhet.

Vårt arbete utgår alltid från er vision, genomförs i linje med värderingarna och är tydligt kopplat till verksamhetens mål.

Föreläsningar, utbildning eller längre processarbete? Behovet styr uppdragets form och genomförandet sker med stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

Vi jobbar nära dig som kund, för att ni på sikt ska bli självgående. Vi sätter stor stolthet i att aldrig erbjuda varken mer eller mindre än vad som behövs.

Tjänster
Teamfoto av Kryast medarbetare.

Vi lever som vi lär

Med en gemensam vision, tydliga mål och en levande värdegrund rör vi oss stadigt framåt.

Vi vet både genom erfarenhet och beprövad forskning att utveckling och lönsamhet följer ur en hållbar arbetsmiljö.

Vår mission är att fler människor ska må bra på sin arbetsplats och i sin arbetsvardag. Det kräver att vi gör detsamma.

Om oss
  • Logotyp för Visma, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Växjö kommun, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Skanska, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Region Kronoberg, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Linnéuniversitetet, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Lindvalls Kaffe, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Kristianstad kommun, en av Kryasts samarbetspartners.
  • Logotyp för Atea, en av Kryasts samarbetspartners.

Tips, tankar och nyheter

Se alla blogginlägg