Utveckla ditt ledarskap med SCARF-modellen

3 november, 2023

2008 sammanfattade David Rock, grundaren till Neuro Leadership Institute, fem grundläggande behov som vi har i relationen till varandra. Detta mynnade ut i modellen SCARF. Behoven har identifierats i en lång rad studier och det finurliga med modellen är att den beskriver hur vi alla bär vår sårbarhet inför andra, runt halsen som en SCARF.  

Presentation om neuroledarskap på ett Kryast-event.

Efter 2 dagar med regn och storm var det äntligen dags för belöning. Lördag, solsken och topptur. Ca 5km och 700 höjdmeter senare stod vi på toppen av Storsylen med 360 graders milsvid utsikt över Sverige och Norge. En av de mäktigaste vyer jag hittills sett i livet!  

Samtidigt var jag allt annat än lugn och halvvägs upp hade jag förklarat för mina kompisar att min tystnad inte berodde på trötthet utan på rädsla. Att gå längs med en bergskam med en brant sluttning på ena sidan och ett stup några meter på den andra gör något med mig. Den här reaktionen är fullkomligt rimlig då min hjärna identifierat ett potentiellt hot; hög höjd och vassa stenar. Min hjärna gör sitt absolut bästa för att fullgöra sin absolut viktigaste uppgift – att hålla mig vid liv! 

Med hjälp av banbrytande forskning inom neuroledarskap vet vi idag att de områden i hjärnan som aktiveras vid fysisk smärta/ fysiska hot är desamma som aktiveras vid social smärta/ sociala hot. I hjärnan görs det alltså ingen skillnad på hotet från den höga höjden eller hotet från mikrofonen när du ska föreläsa. Precis som alla andra slags hot triggar även sociala hot våra automatiska försvarsbeteenden fight, flight och freeze. 

SCARF-modellen, vad är det?

2008 sammanfattade David Rock, grundaren till Neuro Leadership Institute, fem grundläggande behov som vi har i relationen till varandra. Detta mynnade ut i modellen SCARF. Behoven har identifierats i en lång rad studier och det finurliga med modellen är att den beskriver hur vi alla bär vår sårbarhet inför andra, runt halsen som en SCARF.  

På Sylarna var det höjden som påverkade mitt hotsystem. I sociala situationer är det de fem behoven som utgör SCARF som triggar både dig och mig. I korthet står dessa för:  

  • Status – Behov av att vara kompetent och viktig för andra. Din plats i den sociala rangordningen. 
  • Certainty – beskriver vårt behov att kunna förutsäga och skapa mönster om vad som ska hända. 
  • Autonomy – vårt behov av kontroll, påverkans och valmöjligheter. 
  • Relatedness – vårt grundläggande behov av att känna tillhörighet och samhörighet till dem vi vill eller behöver tillhöra. 
  • Fairness – Beskriver vårt behov av att uppleva sammanhanget rättvist och andras beteenden som rättvisa. 

Förhoppningsvis har du en vardag där merparten av dina sociala interaktioner får dessa behov tillgodosedda. Men ibland rycker vi medvetet eller omedvetet tag i varandras SCARF, och det kan både väcka obehag och smärta.

Vi människor är både lika och olika. Vi är lika i avseendet att vi alla har dessa behov, men olika i att de är olika viktiga för oss och triggar oss olika snabbt och ofta. Vilka är extra viktiga för dig? 

Låt oss också komma ihåg en grundläggande princip. Hjärnan gör sitt absolut bästa för att först minimera hot och därefter maximera belöning, även i sociala situationer. Idag vet vi att vårt hotsystem är 5 ggr så stort som vårt belöningssystem. Det innebär att vi är designade att upptäcka såväl fysiska som sociala hot och risker snabbare än belöningar. 

Vill du ha lite feedback?

Även på jobbet bär du din SCARF runt halsen. I boken, Feedbackrevolutionen – neuroledarskap i praktiken, beskrivs hur vardagliga situationer på jobbet riskerar trigga vår SCARF. Till exempel: 

  • När du ska hålla i en punkt på ett APT. 
  • Har en ledare/ kollega som kontrollerar och leder med micromanagement. 
  • När du blir avbruten/inte lyssnad på/inte tillfrågad i ett samtal. 
  • När du får frågan – Vill du ha feedback? 

Självklart vill du ha feedback – eller? För många riskerar den frågan att trigga hotsystemet. Du kan uppleva både brist på förutsägbarhet – vad ska hen säga? Och autonomi – får jag ens svara nej? 

I Kryast jobbar vi alltid för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Min erfarenhet är att SCARF modellen kan bidra för att planera och skapa meningsfulla samtal. Samtal där vi hjälper varandra att bibehålla stora delar av hjärnans kognitiva kapacitet, även om ämnet vi pratar om kan vara både känsligt och laddat. Det är inte bara en språklig skillnad mellan meningarna ”Vill du ha feedback?” och ”Kan vi prata om hur det gick?”, det är också en stor skillnad för hjärnan!

Med värme,
Henrik Näsström

 

Frukostseminarium – Utveckla ditt ledarskap med SCARF-modellen

Vill du veta mer om hur du kan jobba med SCARF-modellen och neuroledarskap? Varmt välkommen på frukostseminarium med samma tema, under ledning av vår kollega Henrik Näsström.

Datum: 19 januari 2024
Tid: 8.00-9.15
Plats: Framtisdsvägen 14, Växjö

Detta frukostseminarium är kostnadsfritt men anmälan krävs. Frukost serveras från kl. 7.30.