Värdet i att sätta ord på företagskulturen

8 december, 2023

Under hösten har anställda på GBJ träffats för att prata om vad som får dem att trivas på jobbet. Temat för träffarna har varit "Att bygga ett lag man vill tillhöra", och med hjälp av Kryast Maria Daniels har GBJ utmanats inom områden som samarbete och kommunikation.

Från att ha börjat som ett litet familjeföretag i Växjö för snart 80 år sedan, är GBJ idag ett byggbolag med drygt 250 anställda och kontor på fem orter. När organisationer och bolag växer ställs ofta kultur och värdegrund på prov. För att överbrygga utmaningarna och jobba förebyggande med att behålla och stärka sin GBJ-anda, valde man ett samarbete med Kryast.

– Träffarna har präglats av skratt, samtal, reflektion och kreativa, engagerande övningar i syfte att stärka laget men också synliggöra framgångsfaktorer för team som lyckas med sina uppgifter: kommunikation, samarbete, mål, glädje och vilja! Sådant som går hand i hand med GBJ-andan, säger Catharina Lundin Haglund, IT- och HR-ansvarig.

Konkretiserar med storytelling

Resultatet av träffarna mynnar ut i en bok som går under arbetsnamnet LAGBOKEN. En bok som utifrån exempel och berättelser beskriver GBJ-andan och hur den tar sig uttryck i vardagen. Ett sätt att konkretisera vad bolagets kultur och värdegrund i praktiken innebär, helt enkelt.

– Under dessa träffar får vi ta del av berättelser och exempel på hur vi hjälps åt och gör det lilla extra för varandra ute på byggena, och lyfta vad som är unikt med just GBJ. I takt med att vi växer och nya medarbetare kommer in så behöver vi prata om dessa frågor, och inte ta vår fina GBJ-anda för givet, betonar Catharina.

Reaktionerna från medarbetarna har överlag varit positiva.

– Utvärderingen vi gör blir ett kvitto på att sådana här dagar behövs, avslutar Catharina.

Ord från deltagarna

”Kul teamaktivitet och bra övningar. Det var nyttigt att få utmanas på lite andra sätt och intressant att möta kollegorna på ett nytt vis”.

” Jättenyttigt, vi hade en öppen och bra dialog i våra gruppsamarbeten. Eftermiddagen förde laget samman”.

”Det har varit jätteroligt. Det är vi alla tillsammans som bidrar till att det blir roligt och bra”.