Vision blir till verklighet – genom tydlighet och delaktighet

27 mars, 2024

När VTK Transportkyla anlitade Kryast för att jobba med lednings- och verksamhetsutveckling fanns en tydlig målbild. Med Kryast hjälp ville de skapa en tydlig bolagsstyrning. Det innebar en skarp vision och värdegrund, och en enad bild av vilka VTK är.

VTK Transportkyla är Sveriges marknadsledande företag inom transportkyla. Familjeföretaget drivs nu av andra generationen, och har cirka 25 anställda i Sverige och Norden. Processen med Kryast inleddes i början av 2023 då Kryast Gustaf Möller undersökte ägarnas drivkrafter och ambitioner. Därefter involverades ledningsgruppen i frågor som berör bolagets styrning. En framgångsrik implementering av verksamhetens mål och vision, där alla medarbetare känner delaktighet och ansvar för helheten, var nästa steg.

Som bas fanns ett väl genomarbetat material. Detta behövde nu brytas ner till något överskådligt, som alla inom organisationen kan förstå och jobba efter.

– Eftersom vi utgick från våra befintliga styrkor som organisation, kunde vi snabbt definiera en kultur och vision där vi sätter kunden i fokus och som medarbetarna kan känna igen sig i. För att skapa sammanhang och engagemang träffades vi allihop för att förankra ledningsgruppens arbete, och lät samtidigt medarbetarna sätta ord på vad som var viktigt framåt. Det önskades mer tydlighet och mål, och utifrån detta har vi sedan jobbat vidare, säger företagets vd Gabriel Rydström.

Kommunikation skapar delaktighet

Utifrån detta har VTK’s ledningsgrupp med hjälp av Kryast brutit ner affärsmålen till avdelningsnivå, och parallellt jobbat med implementeringen. Man har börjat utveckla interna processer för att få styrningen att leva över tid, och dessutom göra medarbetarna än mer delaktiga i processen med att ta VTK in i framtiden.

– Ett stort värde i arbetet är att Gustaf har hjälpt oss i ledningsgruppen att tratta ner och mejsla fram hur målen ska bli till verklighet i organisationen. Det har hjälpt till att skapa en mottaglighet bland medarbetarna och göra detta kommunicerbart.

Skräddarsydda processer med tydlig framåtrörelse

På frågan vad som utmärker arbetet med Kryast och Gustaf, lyfter Gabriel att det alltid är människan i centrum, oavsett bransch.

– Det är tydligt att Gustaf utgår från individens och gruppens psykologiska aspekter, där finns det ingen mall. Det är människan i centrum, och den specifika gruppens behov. Kryast jobbar med människor och gruppdynamik, det spelar ingen roll inom vilket område.

Han lyfter också att det finns ett uppskattat lugn och harmoni med arbetsmetoden, och en tydlig utvecklingsmetodik i processen.

– Vi i ledningsgruppen blir mer coachade av Gustaf, så kanske kan man se det som ett mentorskap. Processen innebär ingen forcering, utan en behaglig förflyttning i rätt riktning. Man ser fram emot träffarna, det är en bra miljö och diskussioner.

Teamet tar sig an utmaningarna tillsammans

En utmaning, men också en framgångsfaktor för verksamhetens utveckling och lönsamhet, är att med mätbara mål kommer också förväntningarna på både team och medarbetare blir tydligare. Här känner Gabriel stolthet över att man tagit kliv framåt i processen.

– Vi har skapat ett lugn i arbetet, och då ser vi resultaten. Vi jobbar mycket med att inte stressa upp varandra, utan jobba metodiskt och fokusera vi på det vi ska göra. Jag är verkligen stolt över att vi börjat jobba som ett lag. Tidigare var det en god anda, men ändå grupperingar. Vi gläds mer åt varandras insatser nu, avslutar han.