För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

För arbetsplatsen

En hållbar arbetsplats förstår att lönsamhet kommer ur det friska oavsett om arbetet genomförs i produktionen eller digitalt bakom hemmadatorn. När vi har ett fungerande hälsoarbete som skapar förutsättningar för välmående, när vi genomför välplanerade förändringsarbeten och när vi kontinuerligt levandegör vårt värdegrundsarbete får vi medarbetare som kan leverera med sin fulla potential. För när medarbetare levererar med engagemang, team samarbetar, arbetsmiljön främjar, kommunikationen är tydlig och processerna flyter så gör också organisationen sina bästa resultat.

Hälsoarbete som ger effekt för både individ och organisation

Vi genomför både digitalt och ”IRL”

Verktyg för att levandegöra ert värdegrundsarbete

Vad Erbjuder Vi

Arbetsplatsen

Hälsoarbete

Ett hälsoarbete på en arbetsplats kan bedrivas på olika sätt och på olika nivåer i organisationen...

Arbetsplatsen

Värdegrundsarbete

Ett levande värdegrundsarbete är klistret som binder ihop en organisation som växer. En stark kultur skapar förutsättningar för en hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare...

Arbetsplatsen

Förändringsarbete

De organisationer som genomför förändringsarbete på ett genomtänkt sätt får tydliga konkurrensfördelar mot de som försöker pressa ut en förändring...

Arbetsplatsen

Kommunikation

Kommunikation har en stor betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång...

Arbetsplatsen

Arbetsmiljö

Vi erbjuder stöd för en hållbar arbetsmiljö som lever i vardagen. För ett levande arbetsmiljöarbete är alltid viktigare än en överarbetad policy som samlar damm!...

Anpassat efter era behov

Vi vill göra skillnad oavsett om ni är ute efter en föreläsare, i behov av företagsaktivitet till er kickoff, behöver hjälp i en grupputveckling, vill skapa tydlighet i ert hälsoarbete eller önskar genomföra en anpassad ledarskapsutbildning. Hör av dig till oss oavsett fråga så lovar vi återkoppla med tankar som hjälper dig vidare. Vi har också återkommande rabatterade och kostnadsfria erbjudanden som du kan läsa mer om här.